Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Eimantaitė Laura
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė IV a
 
               
4kl Istorinių šaltinių analizė
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Biologija B
 
               
2 4kl Matematika A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
 
 
 
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Matematika A
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5 4kl Istorija A
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Matematika A
 
               
 
 
 
4kl Tikyba B
 
               
6 4kl Dailė B
 
               
4kl sportiniai šokiai B
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Informacinės technologijos B
 
               
7 4kl Biologija B
 
               
4kl Istorija A
 
           
4kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
4kl Rusų k.
 
               
4kl sportiniai šokiai B
 
               
8 4kl Rusų k.
 
               
4kl Rusų k.
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai