Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Balkaitis Kristupas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Chemija A 
 
               
Klasės valandėlė IV b
 
 
             
4kl Informacinės technologijos A
 
     
4kl Matematika A
 
               
4kl Biologija B
 
               
2 4kl Matematika A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
4kl Chemija A 
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Matematika A
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Programavimo praktikumas
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5  
 
 
4kl Matematika A
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Informacinės technologijos A
 
 
4kl Chemija A 
 
               
6 4kl Dailė B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Geografija B
 
               
4kl Etika B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7 4kl Biologija B
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4kl Geografija B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai