Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Rudytė Kristina
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Fizika B
 
               
Klasės valandėlė IV c
 
               
4kl Istorinių šaltinių analizė
 
               
4kl Matematika B
 
               
 
 
 
2  
 
 
4kl Anglų k.
 
               
4kl Informacinės technologijos A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
 
 
 
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Matematika B
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5 4kl Istorija A
 
               
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Fizika B
 
               
4kl Tikyba B
 
               
6  
 
 
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
4kl Istorija A
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7  
 
 
4kl Istorija A
 
           
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
4kl Rusų k.
 
               
 
 
 
8 4kl Rusų k.
 
               
4kl Rusų k.
 
               
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
4kl Informacinės technologijos A
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai