Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Strankauskas Juozas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė IV c
 
               
4kl Citologija ir genetika
 
               
 
 
 
4kl Biologija B
 
               
2 4kl Psichologija
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
4kl Geografija A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Matematika B
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Geografija A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5  
 
 
 
 
 
4kl Matematika B
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Geografija A
 
               
6 4kl Biologija B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
             
 
 
 
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7  
 
 
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
4kl Ekonomika ir verslumas
 
               
4kl Tikyba B
 
               
 
 
 
8  
 
 
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai