Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Stonkutė Viktorija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė IV d
 
               
4kl Istorinių šaltinių analizė
 
               
4kl Matematika A
 
               
 
 
 
2 4kl Matematika A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Matematika A
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5 4kl Istorija A
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Matematika A
 
               
 
 
 
4kl Biologija B
 
               
6 4kl Dailė B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Geografija B
 
               
4kl Etika B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7 4kl Biologija B
 
               
 
 
 
4kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Geografija B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai