Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Švanys Žygimantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė IV d
 
               
4kl Fizika A
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
2  
 
 
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Matematika B
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5 4kl Fizika A
 
               
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Fizika A
 
               
4kl sportiniai šokiai B
 
               
6 4kl Istorija A
       
 
   
4kl sportiniai šokiai B
 
               
4kl Geografija B
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Muzika B
 
               
7 4kl Muzika B
 
               
4kl Fizika A
 
               
 
 
 
4kl Tikyba B
 
               
4kl Geografija B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai