Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Vaškinas Rokas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė IV b
 
 
             
4kl Fizika A
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
2  
 
 
4kl Anglų k.
 
               
4kl Informacinės technologijos A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
4kl Istorija B
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Matematika B
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Programavimo praktikumas
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5 4kl Fizika A
 
               
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Fizika A
 
               
 
 
 
6 4kl Istorija B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Informacinės technologijos A
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7 4kl Dailė B
 
               
4kl Fizika A
 
               
 
 
 
 
 
 
4kl Etika B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai