Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Petronis Faustas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Tikyba B
 
               
Klasės valandėlė III a
 
               
3kl Matematika A
 
               
 
 
 
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Chemija A 
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Istorija A
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Matematika A
 
               
5 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Lotynų kalba
 
             
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija A
 
               
6 3kl Chemija A 
 
               
 
 
 
3kl Biologija A
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Chemija A 
 
               
7  
 
 
3kl Kompiuterinės muzikinės technologijos B
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Citologija ir genetika
 
               
3kl Kompiuterinės muzikinės technologijos B
 
               
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai