Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Pipinaitė Lukrecija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Etika B
 
               
Klasės valandėlė III a
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Geografija A
 
               
3kl Geografija A
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl sportiniai šokiai B
 
               
3kl Chemija B
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Geografijos praktiniai darbai
 
             
3kl Matematika A
 
               
5 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Rusų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Rusų k.
 
               
6  
 
 
3kl Rusų k.
 
               
3kl sportiniai šokiai B
 
               
3kl Filosofija
 
               
3kl Chemija B
 
               
7  
 
 
3kl Dailė B
 
               
3kl Geografija A
 
               
3kl Informacinės technologijos B
 
       
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai