Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Urbonavičiūtė Elzė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Geografija B
 
               
Klasės valandėlė III a
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
 
 
 
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Chemija A 
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl sportiniai šokiai B
 
               
3kl Etika B
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Vokiečių k.
 
               
3kl Matematika A
 
               
5 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Vokiečių k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Muzika B
 
               
6 3kl Chemija A 
 
               
3kl Geografija B
 
               
3kl sportiniai šokiai B
 
               
 
 
 
3kl Chemija A 
 
               
7 3kl Teisė
 
               
 
 
 
3kl Muzika B
 
               
 
 
 
3kl Vokiečių k.
 
               
8  
 
 
 
 
 
3kl Prancūzų k.
 
               
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai