Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Apacenkaitė Meda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Istorija B
 
               
Klasės valandėlė III b
                 
3kl Matematika A
 
               
3kl Biologija B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Fizika A
 
               
3kl Tikyba B
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Braižyba
 
               
3kl Matematika A
 
               
5 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
 
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
6 3kl Ekonomika ir verslumas
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Istorija B
 
               
3kl Fizika A
 
               
3kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
7 3kl Psichologija
 
               
 
 
 
 
 
 
3kl Biologija B
 
               
8  
 
 
 
 
 
3kl Prancūzų k.
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai