Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Gaidauskaite Emilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Geografija B
 
               
Klasės valandėlė III b
                 
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Istorija A
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
 
 
 
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl sportiniai šokiai B
 
               
3kl Tikyba B
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Matematika A
 
               
5 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Muzika B
 
               
6 3kl Istorija A
 
               
3kl Geografija B
 
               
 
 
 
3kl Biologija A
 
               
3kl sportiniai šokiai B
 
               
7  
 
 
3kl Biologija A
 
               
3kl Muzika B
 
               
 
 
 
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
8  
 
 
3kl Biologija A
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai