Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Paulauskas Joris
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Geografija B
 
               
Klasės valandėlė III b
                 
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Etika B
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Informacinės technologijos B
 
               
3kl Matematika A
 
               
5 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
 
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
 
 
 
6  
 
 
3kl Geografija B
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Biologija A
 
               
 
 
 
7 3kl Psichologija
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Ekonomika ir verslumas
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai