Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Vainoras Gerardas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III d
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Biologija B
 
               
3kl Rusų k.
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Etika B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Geografija B
 
           
3kl Rusų k.
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Informacinės technologijos B
 
               
3kl Matematika A
 
               
5 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
 
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Muzika B
 
               
6  
 
 
3kl Rusų k.
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
3kl Biologija B
 
               
7  
 
 
3kl Geografija B
 
           
3kl Muzika B
 
               
 
 
 
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai