Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


2d
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2d Fizika
 
 
Klasės valandėlė II d
 
 
2d IT(tinklalapiai I gr.)
 
 
2d Lietuvių k.
 
 
2d Matematika
 
 
2 2d Lietuvių k.
 
2d Fizika
 
 
2d Matematika
 
 
2d Geografija
 
 
2d Rusų kalba
   
3 2d Kūno kultūra
 
 
2d Dailė
 
 
2d Anglų kalba
   
2d Chemija
 
 
4 2d Kūno kultūra
 
 
2d Anglų kalba
   
2d Biologija
 
 
2d Biologija
 
 
2d Lietuvių k.
 
 
5 2d Muzika
 
 
2d Chemija
 
 
2d Tikyba / Etika
   
2d Matematika
 
 
2d Ekonomika ir verslumas
 
 
6 2d Rusų kalba 2 gr / Technologijos 1 gr
   
2d Lietuvių k.
 
 
2d Anglų kalba 2 gr / Rusų kalba 1 gr
   
2d Istorija
 
 
2d Anglų kalba1 gr / Technologijos 2 gr
   
7 2d Istorija
 
 
2d Matematika
 
 
2bd IT (programavimas) / 2bd IT(tinklalapiai I gr.)
   
 
2d Pilietišškumo pagrindai
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai