Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


1b
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1b Anglų kalba
   
Klasės valandėlė I b
 
 
1b Pilietiškumo pagrindai
 
 
1b Istorija
 
 
1b Lotynų kalba
 
 
2 1b Fizika
   
1b Istorija
 
 
1b Matematika
 
 
1b Anglų kalba 2 gr. / IT 1 gr.
   
1b Lietuvių k.
 
 
3 1b Biologija
 
1b Chemija
 
 
1b Rusų kalba / Vokiečių kalba
   
1b Geografija
 
 
1b Žmogaus sauga
 
 
4 1b Muzika
 
 
1b Kūno kultūra / šŠokiai
   
1b Fizika
   
1b Technologijos
   
5 1b Tikyba / Etika
   
1b Dailė
 
 
1b Anglų kalba
   
1b Matematika
 
 
1b Rusų kalba / Vokiečių kalba
   
6 1b Lietuvių k.
 
 
1b Matematika
 
 
1b Lietuvių k.
 
1b Lietuvių k.
 
 
1b Matematika
 
 
7 1b Kūno kultūra / šŠokiai
   
1b Anglų kalba 1 gr. / IT 2 gr
   
 
 
 
1b Chemija
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai