Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


1c
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1c Pilietiškumo pagrindai
 
 
Klasės valandėlė I c
 
 
1c Lietuvių k.
 
 
1c Fizika
 
 
1c Chemija
 
 
2 1c Žmogaus sauga
 
 
1c Istorija
 
 
1c Kūno kultūra
 
 
1c Matematika
 
 
1c Matematika
 
 
3 1c Technologijos
   
1c Matematika
 
 
1c Anglų kalba 1 gr / IT 2 gr.
   
1c Istorija
 
 
1c Geografija
 
 
4 1c Muzika
 
 
1c Chemija
 
 
1c Tikyba / Etika
   
1c Lietuvių k.
 
 
1c Rusų kalba / Vokiečių kalba
   
5 1c Matematika
 
 
1c Lietuvių k.
 
 
1c Dailė
 
 
1c Rusų kalba / Vokiečių kalba
   
1c Fizika
 
 
6 1c Lietuvių k.
 
1c Anglų kalba
   
1c Biologija
 
1c Anglų kalba 2 gr / IT 1 gr.
   
1c Anglų kalba
   
7  
 
 
1c Kūno kultūra
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai