El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Biblioteka

Bibliotekos vedėja
Janina Dumčiuvienė


2018–2019 m. m. darbo laikas:
kasdien 8.00–11.45, 12.15–16.30 val.

Literatūros sąrašas

I klasei
II klasei
III–IV klasei

Gimnazijos biblioteka

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos biblioteka įkurta 1965 metais. 2000–2001 mokslo metais tapo profilinio ugdymo dalyve. Mokyklos bendruomenė ieškojo naujų mokymo metodų, būdų, telkė pedagogus dirbti savarankiškai, intensyvinti pamokos darbą, skatino mokinių savarankiškumą. Įgyvendinant šiuos ugdymo ir mokymo uždavinius, tradicinė biblioteka ir skaitykla nebeatitiko šiuolaikinių reikalavimų, todėl ji buvo pertvarkoma kaip informacijos centras, padedantis diegti naujas technologijas, taikyti alternatyvų mokymą.
Šiandien biblioteka iš tradicinės, įprastos bibliotekos perauga į biblioteką – informavimo ir kultūros centrą, kuris atitinka visos visuomenės interesus. Bibliotekos kaita prasidėjo 1998–1999 m. m. Per šį laikotarpį išplėstos patalpos, įkurta 30 vietų skaitykla vyresniųjų klasių mokiniams. Skaitykloje veikia 5 kompiuteriai su interneto prieiga. Kaupiamos magnetinės ir elektroninės laikmenos, įvairūs kūrybiniai darbai, renkama lankytojų poreikius atitinkanti informacinė medžiaga įvairiais klausimais.
BIBLIOTEKOS FONDĄ SUDARO:


 • 7483 egzempliorių grožinės literatūros

 • 20807 egzempliorių vadovėlių


BIBLIOTEKOS STRUKTŪRA:

 • Abonementas

 • Internetinė skaitykla (30 vietų)

 • Skaitykla


Informacijos amžiuje mokyklos biblioteka veiklos prioritetu laiko informacinių gebėjimų formavimą naudojant informacines technologijas, bibliotekininko veikla integruojama į ugdymo procesą (vyksta informacinių įgūdžių formavimo pratybos, mokiniai mokosi rengti projektus).
Mokyklos nuostatuose apibrėžtos 4 pagrindinės mūsų mokyklos bibliotekos funkcijos:

 • Informacinė. Bibliotekoje suintensyvėjo informacijos kaita . Kaupiama ir siūloma informacija, reikalinga šiandien, atitinkanti mokyklos veiklos tikslus, prioritetus, lankytojų poreikius. Atsirado profesinio konsultavimo kampelis, naudingi interneto adresai. Kaupiamos magnetinės ir elektroninės laikmenos.

 • Kultūrinė. Mokyklos siekis išugdyti visapusišką, gebančią bendrauti asmenybę tapo ir bibliotekos siekiu. Bibliotekoje organizuojame temines popietes, apskritojo stalo diskusijas, projektų pristatymus, susitikimus.

 • Metodinė. Biblioteka – informacijos centras teikia konsultacijas kolegoms, mokytojams, studentams. Bibliotekoje buvo organizuojamos paskaitėlės „Informacinių gebėjimų ugdymas“, „Katalogai , kartotekos, jų paskirtis“.

 • Tiriamoji. Bibliotekininkas analizuoja savo veiklą , kartą per metus organizuoja anketines apklausas. Darbuotojas privalo žinoti darbo klaidas, mokytojų poreikius.


Mūsų mokykla gali didžiuotis turėdama tikrai aktyvią bibliotekininkę Janiną Dumčiuvienę, kuri visada padės, patars, pakonsultuos, be to, nebijo pati klausti, domėtis, nuolat tariasi su metodikos grupėmis dėl užsakomų knygų pavadinimų ir skaičiaus. Nuoširdi, besišypsanti, bet griežta ir teisinga yra mūsų Janytė. Per 2005 metais rudenį vykusią akreditaciją buvo pastebėta mūsų bibliotekos vedėja kaip veikli ir atsakinga darbuotoja, sekanti ne tik bibliotekininkystės, bet ir šiuolaikinio technologijų gyvenimo naujienas. Štai todėl mūsų biblioteka yra mėgstama tiek mokytojų, tiek mokinių, o tai turbūt yra svarbiausia, kai vaikai labiau prie kompiuterio nei prie knygos linkę pasėdėti. Janina Dumčiuvienė kalba, kad jai patinka dirbti su žmonėmis ir tobulinti bibliotekos darbą. Ji mano, kad šiuolaikinės mokyklos biblioteka:

 • Sprendžia ugdymo uždavinius, dalyvauja mokymosi procese.

 • Nukreipia mokinius į savarankišką mokymąsi.

 • Moko informacinių įgūdžių.

 • Bendradarbiauja su mokytojais ir mokiniais.

 • Turi reikiamus resursus ir patalpas.

 • Palaiko ryšius su kitomis bibliotekomis, mokyklomis.

 • Turi nuolat besimokantį bibliotekininką.


„Žemynos“ bibliotekoje yra ir profesinio orientavimo centras. Keičiantis politinei ir ekonominei sistemai, vis didėja aukščiausios klasės specialistų poreikis. Mokiniai ir jų tėvai nepakankamai turi informacijos apie šiuo metu paklausias profesijas Lietuvoje ir kur jas galima įsigyti. Todėl „Žemynos“ gimnazijoje vienas iš pagrindinių uždavinių yra sukurti profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemą, kuri padėtų mokiniui pasirinkti būsimą profesiją. Šiuo metu mokykloje kaupiama medžiaga apie įvairias mokyklas (universitetus, kolegijas, profesines mokyklas ), atskiras profesijas. Organizuojami susitikimai su Darbo biržos, atskirų mokyklų atstovais, Karjeros centru. Mokykloje ruošiami stendai, kuriami plakatai įvairių profesijų temomis. Mokymo kabinetuose yra profesinio orientavimo skyriai.
Šiandieninė biblioteka – tai erdvė, kurioje gimsta ir skleidžiasi idėjos. Mūsų mokyklos biblioteka – tai bendras bibliotekininkės, administracijos, mokytojų darbas sudarant sąlygas mokinių savarankiškam darbui, kūrybai, informacinės kultūros ugdymui.
Keičiasi mokytojo ir bibliotekininko statusas. Mokytojas nebėra visažinis informacijos nešėjas ir perteikėjas. Jis tampa informacijos paieškos, atrankos, vertinimo ir pritaikymo koordinatoriumi. Šiandien mokytojas turi mokyti mokinius gyventi informacinėje visuomenėje, skatinti juos savarankiškai ir kritiškai mąstyti. Mokytojas turi būti informacinės paieškos žinovu, konsultantu.
Taigi „Žemynos“ gimnazija savo bibliotekoje ne tik mokosi, šviečiasi, tobulėja, bet ir ilsisi, bendrauja.

Atnaujinta: 2018-11-28 13:13:31

SVARBU
PASITIKĖJIMO DĖŽUTĖ
Papasakok anonimiškai, Tu esi saugus.

PARAMA GIMNAZIJAI

Gerbiami tėveliai, mokytojai ir kiti gimnazijos rėmėjai,
Nuoširdžiai dėkojame Jums už 1,2 % paramą, kurią skyrėte 2020 m.

Nuo 2021 metų pateikti deklaraciją dėl 1,2 % paramos galima tik elektroniniu būdu per VMI sistemą. Jei galite skirti paramą, turite iki 2021 metų gegužės 1 d. užpildyti ir pateikti VMI EDS sistemoje paramos deklaracijos FR0512 V4 formą.

Kviečiame pasinaudoti teise spręsti, kur keliaus Jūsų pinigai, ir kartu prisidėti prie gimnazijos gerovės kūrimo.

Jūsų parama yra didžiulė pagalba Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijai.

Ačiū už Jūsų gerumą.

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos rekvizitai

Gimnazijos paramos sąskaita 
LT13 7300 0100 7863 9468   Swedbank

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190440267

Paramos gavėjo pavadinimas 
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
 1. 8.00–8.45
 2. 8.55–9.40
 3. 9.50–10.35
 4. 11.00–11.45
 5. 12.10–12.55
 6. 13.05–13.50
 7. 14.00–14.45
 8. 14.55–15.40
 9. 15.50–16.35

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ERASMUS+ projekte
Nr. 2018-1-BG01-229-047840_2
„ROOTS AND OFFSHOOTS“

Projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0010 „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“

”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Jau pirmieji metai Žemynos gimnazijoje man įrodė, jog naujų žinių geidžiantys mokiniai šioje gimnazijoje nelieka nepastebėti. Čia įgytas išsilavinimas tapo fundamentaliu pagrindu studijoms viename iš elitinių Vokietijos universitetų bei atvėrė duris tolimesnei karjerai Šveicarijoje...

Andrius Cibas
2010 m. laida

...
Nors Žemyna buvo tik viena iš daugelio mano lankytų mokyklų, bet ji buvo paskutinė šioje 12 metų kelionėje ir būtent čia aš iš naujo atradau meilę, draugystę, pasitikėjimą ir nuoširdumą. Ačiū tiems, kas išgyveno visa tai kartu, ir ačiū mokytojams, kurie padėjo nenuklysti nuo ...

Emilija B.
2020 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas