El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Dokumentai priėmimui

Gimnazija mokinių priėmimą vykdo, vadovaudamasi Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. gruodžio 21 d.  Nr. T2-326.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. AD1-3160, prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais mokyklose priimami:
į I gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.;
į II–IV gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Prašymai mokykloms teikiami asmeniškai ar registruotu laišku. Asmeniškai teikiami prašymai įregistruojami pateikimo metu.

Informuojame, kad patvirtintas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-25 Nr. T2-12), kuriuo nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat numatoma, kad pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena.

Prašymus už vaikus iki 14 metų mokykloms teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų asmenys prašymus pateikia patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus. Prašymus galima teikti į kelias mokyklas, tokiu atveju prašymuose būtina nurodyti kitų pasirinktų mokyklų pavadinimus.

Prašymus galima pildyti gimnazijos raštinėje arba iš anksto parsisiuntus iš žemiau pateiktos nuorodos:

Prašymai įregistruojami raštinėje pateikimo metu (registruotu laišku gauti prašymai – bendra gimnazijos dokumentų valdymo tvarka).

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis 8.00–16.30 val. (pietų pertrauka –12.00–12.30 val.).

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas

Gimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija


KlasėsPriskirta aptarnavimo teritorija
I–II klasės (bendrosios)Savivaldybės teritorijos gatvės: Ajerų g., Akacijų g., Akmenų g., Alytaus g., Anykščių g., Antrosios Melnragės g., Apynių g., Arimų g., Audros g., Austėjos g., Aušros g., Ąžuolų g., V. Bajoro g., Baltijos 1-oji–14-oji g., Bangpūčio g., Biržų g., Beržų g., Blušių g., Miko Buntino g., Burių g., Dailidžių g., Dariaus ir Girėno g. (lyginiai), Daugulių g., Debesų g., Dobilo 1-oji, 2-oji g., Dragūnų g., Draugystės 1-oji–3 ioji g., Drebulių g., Druskininkų g., Dvaro g., Eglių g., Erškėtrožių g., Gabijos g., Gedviliškės g., Geležinkelio g., Girininkijos g., L. Giros g., Gubojų g., Gudobelių g., Inkaro 1-oji–3 ioji g., Vilhelmo Berbomo g., Martyno Jankaus g., Jaunimo g., Jazminų g., Jogučių g., Jūratės g., Kadagių g., Kareivinių g., Kaštonų g., Kėdainių g., Klaipėdos g., Klevų g., Kopų g., Kranto g., Kretingos g., Kupiškio g., Labrenciškės g., Labrencų Dvaro g., Lazdynų g., Lendrūnų g., Prano Lideikio g., Liepojos g., Lietaus g., Malūnininkų g., H. Manto g. (nuo viaduko), Maumedžių g., Mažojo Kaimelio g., Medeinos g., Medelyno g., Mildos g., Miško g., Molėtų g., Molo g., Neringos 1-oji, 2-oji g., Nėgių g., Otų g., Pajūrio g., Pakrantės g., Pakruojo g., Palangos g., Pamario g., Panevėžio g., Paribio g., Parko g., Pasvalio g., Perkūno g., Pievų g., Prienų g., Pušyno g., Pušyno skg., Putinų g., Plytinės g., Jurgio Plonaičio g., Radviliškio g., Raseinių g., Rasytės g., Ratilų g., Ringelio g., Rėvos g., Rokiškio g., Ruonių g., Salos g., Savanorių g., Senvagės g., Serviso g., Erdmono Simonaičio g., Skardžio g., Skautų g., Skersinė g., Skroblų g., Slengių g., Slėnio g., Smalininkų g., Smėlio g., Smilčių g., Smilgų g., Smilties Pylimo g., Sportininkų g., Stadiono g., Stalupėnų g., Stoklių g., Stoties g., Stovyklos g., Šaltinio g, Šarlotės g., Šiaurės pr., Šilėnų g., Šilo g., Šilojų g., Šiltnamių g., Šlaito g., Šlakių g., Šlamučių g., Šlavegių g., Šventosios g., Šviesos g., Švyturio g., Takoskyros g., Tauralaukio g., Tauro 1-oji–18-oji g., Tėkmės g., Topolių g., Tujų g., Tuopų g., Ukmergės g., Utenos g., Uosių g., Užupio g., Turistų g., Vaivorykštės g., Vaivos g., Valstiečių g., Vasarotojų g., Versmės g. Veterinarijos g., Vėjo g., Vėtros g., Vienybės g., Virkučių g., Viršutinė g., Zarasų g., Žemynos g., Žilvičių g., Žiobrių g., Žolynų g., Žvaigždžių g., Žvejonės g., ir kitų savivaldybių teritorijos
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, pakeitimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimų
Klasikinio ugdymo elementų klasėsSavivaldybės teritorija. Priimant asmenis, pagal poreikį vykdomas motyvacijos vertinimas.


Asmenys į mokyklas priimami, atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas, arba mokyklas asmenys renkasi patys pagal individualius švietimo poreikius. Priėmimas į mokyklas vykdomas pagal prašymų įregistravimo datas arba motyvacijos vertinimo rezultatus, priimant į netradicinio ugdymo klases, kai norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų ir tokį priėmimo būdą nustatė Savivaldybės taryba, priskirdama aptarnavimo teritorijas.

Pagrindinis ir svarbiausias priėmimas bus vykdomas:
GEGUŽĖS 1–20 D.  į Klasikinio ugdymo elementų klasės (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai).
BIRŽELIO 10–25 D. į bendrąsias klases (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai);
Pasibaigus pagrindiniam priėmimui vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas.

Jeigu asmenys renkasi priskirtas mokyklas, esančias arčiau gyvenamosios vietos, ir jose pateikta prašymų daugiau nei yra mokymosi vietų, vykdomi šie veiksmai:
- pirmumo teise priimami: 1) visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo klasėje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas; 2) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas;
- vykdomas motyvacijos vertinimas į netradicinio ugdymo klases;
- derinami tarp mokyklų prašymus įregistravusių asmenų sąrašai;
- organizuojama gyvenamųjų vietų patikra Mokinių registro, Savivaldybės centralizuotos vaikų priėmimo informacinės sistemos pagrindu ar apklausiant miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius;

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys priimami į Savivaldybės tarybos priskirtas mokyklas ir mokyklų laisvas vietas bendra Aprašo tvarka, pirmenybę teikiant asmenims, pateikusiems dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti mokykloms ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu.
Jeigu asmenys renkasi mokyklas pagal individualius švietimo poreikius, tai jie priimami tai mokyklai Aprašu nustatyta tvarka.

Aktualiems, Apraše nenumatytiems, asmenų priėmimo į mokyklas atvejams nagrinėti bus sudaroma Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, kurią sudarys du Savivaldybės tarybos, trys Savivaldybės administracijos, vienas mokyklų vadovų asociacijos ir vienas asociacijos Vakarų Lietuvos tėvų forumo deleguoti atstovai. Komisija nagrinės asmenų skundus, pareiškimus, susijusius su priėmimu į mokyklas, bei priims sprendimus dėl išimtinio mokinių priėmimo.
Asmenys komisijai skirtus rašytinius prašymus ir dokumentus galės pateikti Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, 91502 Klaipėda).

PRIĖMIMO DOKUMENTAI:
– prašymas;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);
– pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);
– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos);
– įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos). Jeigu asmuo nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimas pateikiamas baigus programą.

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas


Klasikinis ugdymas „Žemynos“ gimnazijoje
„ŽEMYNA“- KLASIKINĖ GIMNAZIJA pristatymas

Priėmimo komisija

MOKYMO SUTARTYS:
I–II klasė
I–II gimnazijos klasikinio ugdymo elementų klasė
III–IV klasė

Priėmimo į gimnaziją klausimais papildomai tėvai, mokiniai konsultuojami tel. (8 46) 403105 
 

Atnaujinta: 2020-06-08 13:39:30

Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
  1. 8.00–8.45
  2. 8.55–9.40
  3. 9.50–10.35
  4. 11.00–11.45
  5. 12.10–12.55
  6. 13.05–13.50
  7. 14.00–14.45
  8. 14.55–15.40
  9. 15.50–16.35

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ERASMUS+ projekte
Nr. 2018-1-BG01-229-047840_2
„ROOTS AND OFFSHOOTS“

Projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0010 „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“

”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Pirma mintis, šovusi išgirdus žodį „mokykla“, yra draugai, mano nuostabioji auklėtoja, šokiai bei šokių mokytoja ir, žinoma, gimnazijos direktorė, be kurios nebūtų to, kas suvienijo mūsų kartą. Tikriausiai yra tokių, kurie, išgirdę žodį „mokykla“, pirmiausia pagalvoja api...

Diana Lisovskytė
2016 m. laida

...
Jau pirmieji metai Žemynos gimnazijoje man įrodė, jog naujų žinių geidžiantys mokiniai šioje gimnazijoje nelieka nepastebėti. Čia įgytas išsilavinimas tapo fundamentaliu pagrindu studijoms viename iš elitinių Vokietijos universitetų bei atvėrė duris tolimesnei karjerai Šveicarijoje...

Andrius Cibas
2010 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas