El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Dokumentai priėmimui 2019-2020 m.m.

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-26 d. įsakymu Nr. AD1-520  nustatyta, kad: 
1. Pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais I etapas vykdomas 2019 m. gegužės 8–14 d., II etapas – 2019 m. gegužės 15–19 d.
2. Prašymų mokytis registravimas informacinėje priėmimo į mokyklas sistemoje nutraukiamas 2019 m. gegužės 6 d. ir atnaujinamas 2019 m. gegužės 20 d.

INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDYMO
Informuojame, kad pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu bus vykdomas š. m. gegužės mėnesį:
GEGUŽĖS 6 d. 12 val. nutraukiamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas;
GEGUŽĖS 8 d. vykdomas priėmimo I etapas. Šiame etape asmenys informuojami apie jiems priskirtas mokyklas sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu.
Gavę pranešimus ir pageidaujantys mokyti vaikus ar patys mokytis priskirtoje mokykloje, asmenys per 20 kalendorinių dienų mokykloms pateikia priėmimo dokumentus (žr. žemiau).
Jeigu asmenų netenkina priskirta mokykla, asmenys atsiųstame pranešime gali patvirtinti ketinimą dalyvauti priėmimo II etape. Tokiu atveju asmenys netenka vietos po I etapo priskirtoje mokykloje (mokyklų pasirinkimas nekoreguojamas);
GEGUŽĖS 15 d. vykdomas priėmimo II etapas. Šio etapo metu sistemoje generuojamos eilės į neužimtas ar atsilaisvinusias po I etapo mokymosi vietas. Asmenys apie jiems priskirtas mokyklas informuojami sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu. Į priskirtas mokyklas, asmenys per 20 kalendorinių dienų pateikia priėmimo dokumentus (žr. žemiau).
GEGUŽĖS 20 d. atnaujinamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas.
Atsisakius priskirtų mokyklų po II etapo, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti į mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.
Nepatekus nė į vieną pasirinktą mokyklą, prašymą sistemoje reikia koreguoti ir pasirinkti mokyklą, kurioje yra laisvų vietų.
Informacija apie likusias laisvas vietas bus skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

PRIĖMIMO DOKUMENTAI
Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:
– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto;
– priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
– įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.
Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).


Savivaldybės administracija


 
PRIIMAMŲ MOKINIŲ MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS.


MOTYVACINIS VERTINIMAS Į KLASIKINIO UGDYMO KLASES  (I-IV) BUS VYKDOMAS 2019 M. BALANDŽIO 12 D. 14 VAL. KLAIPĖDOS ,,ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOJE ( 2019 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. ŠV1-140)

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:
– nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
– nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
– nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
– nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
– nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.
Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).
Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“. 

DĖL INFORMACIJOS APIE PRIĖMIMĄ Į KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOS NETRADICINIO (KLASIKINIO) UGDYMO KLASĘ PRAŠOME KREIPTIS TELEFONU (8 46) 403105.  

Klasikinis ugdymas „Žemynos“ gimnazijoje.
                                                                             
Priėmimas į miesto mokyklas  vykdomas vadovaujantis Klaipėdos m. tarybos 2019 m. sausio 31 d. Nr. T2-10 sprendimu patvirtintą aprašą.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-11  gimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija 2019–2020 mokslo metų priėmimui.

KlasėsPriskirta aptarnavimo teritorija
I–II klasės (bendrosios)Savivaldybės teritorijos gatvės: Ajerų g., Akacijų g., Akmenų g., Alytaus g., Anykščių g., Antrosios Melnragės g., Apynių g., Arimų g., Audros g., Austėjos g., Aušrinės g., Aušros g., Ąžuolų g., V. Bajoro g., Baltijos 1-oji–14-oji g., Bangpūčio g., Vilhelmo Berbomo g., Beržų g., Biržų g., Blušių g., Miko Buntino g., Burių g., Dailės g., Dailidžių g., Dariaus ir Girėno g. (lyginiai Nr. 8–12), Daugulių g., Debesų g., Dianos g., Dobilo 1-oji g., Dobilo 2-oji g., Dragūnų g., Draugystės 1-oji–3 ioji g., Drebulių g., Druskininkų g., Dvaro g., Eglių g., Erškėtrožių g., Gabijos g., Gedviliškės g., Geležinkelio g., Girininkijos g., L. Giros g., Griaustinio g., Gubojų g., Gudobelių g., Ievų g., Inkaro 1-oji–3 oji g., Inkaro skg., Įgulos g., Martyno Jankaus g., Jaunimo g., Jazminų g., Jogučių g., Jūratės g., Kadagių g., Kareivinių g., Kaštonų g., Kėdainių g., Klaipėdos g., Klevų g., Kopų g., Kranto g., Kretingos g., Kupiškio g., Labrenciškės g., Labrencų Dvaro g., Laukpačio g., Lazdynų g., Lendrūnų g., Prano Lideikio g., Liepojos g., Lietaus g., Malūnininkų g., H. Manto g. (nelyginiai Nr. 63–83 ir lyginiai Nr. 74–96), Maumedžių g., Mažojo Kaimelio g., Medeinos g., Medelyno g., Mildos g., Miško g., Molėtų g., Molo g., Neringos 1-oji g. Neringos 2-oji g., Nėgių g., Otų g., Pajūrio g., Pakrantės g., Pakruojo g., Palangos g., Pamario g., Panevėžio g., Paribio g., Parko g., Pasvalio g., Perkūno g., Pievų g., Pilsoto g., Prienų g., Pušyno g., Pušyno skg., Putinų g., Plytinės g., Jurgio Plonaičio g., Radviliškio g., Raseinių g., Rasytės g., Ratilų g., Ringelio g., Rėvos g., Rokiškio g., Ruonių g., Salos g., Savanorių g., Senvagės g., Serviso g., Erdmono Simonaičio g., Skardžio g., Skautų g., Skersinė g., Skroblų g., Slengių g., Slėnio g., Smalininkų g., Smėlio g., Smilčių g., Smilgų g., Smilties Pylimo g., Sportininkų g., Stadiono g., Stalių g., Stalupėnų g., Stoklių g., Stoties g., Stovyklos g., Sūkurio g., Šaltinio g, Šarlotės g., Šiaurės pr., Šilėnų g., Šilo g., Šilojų g., Šiltnamių g., Šlaito g., Šlakių g., Šlamučių g., Šlavegių g., Šventosios g., Šviesos g., Švyturio g., Takoskyros g., Tauralaukio g., Tauro 1-oji–18-oji g., Tėkmės g., Topolių g., Tujų g., Tuopų g., Ukmergės g., Universiteto al., Utenos g., Uosių g., Užupio g., Turistų g., Vaivorykštės g., Vaivos g., Valstiečių g., Vasarotojų g., Versmės g. Veterinarijos g., Vėjo g., Vėtros g., Vienybės g., Virkučių g., Viršutinė g., Zarasų g., Žaibo g., Žemynos g., Žilvičių g., Žiobrių g., Žolynų g., Žvaigždžių g., Žvejonės g.
Klasikinio ugdymo elementų klasėsVisa savivaldybės teritorija.  Pastaba. Prieš pagrindinį priėmimą gali būti vykdomas motyvacijos vertinimas.


KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS

MOKYMO SUTARTYS:
I–II klasė
I–II gimnazijos klasikinio ugdymo elementų klasė
III–IV klasė
Priėmimo į gimnaziją klausimais papildomai tėvai, mokiniai konsultuojami tel. (8 46) 403105

Atnaujinta: 2019-05-06 10:03:07

SVARBU
PASITIKĖJIMO DĖŽUTĖ
Papasakok anonimiškai, Tu esi saugus.

Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
  1. 8.00–8.45
  2. 8.55–9.40
  3. 9.50–10.35
  4. 11.00–11.45
  5. 12.10–12.55
  6. 13.05–13.50
  7. 14.00–14.45
  8. 14.55–15.40
  9. 15.50–16.35

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ERASMUS+ projekte
Nr. 2018-1-BG01-229-047840_2
„ROOTS AND OFFSHOOTS“

Projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0010 „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“

”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Per šiuos ketverius metus šioje gimnazijoje patyriau labai daug įvairių išgyvenimų ir išsinešu be galo daug prisiminimų. Čia sutikau daug naujų draugų, su kuriais, viliuosi, išliksime draugais visada. Ačiū mokytojoms, kurios padėjo pasiruošti egzaminams ir už jų kantrybę su mumis...

Kristina R
2020 m. laida

...
Jau pirmieji metai Žemynos gimnazijoje man įrodė, jog naujų žinių geidžiantys mokiniai šioje gimnazijoje nelieka nepastebėti. Čia įgytas išsilavinimas tapo fundamentaliu pagrindu studijoms viename iš elitinių Vokietijos universitetų bei atvėrė duris tolimesnei karjerai Šveicarijoje...

Andrius Cibas
2010 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas