El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Išvykstantiems į užsienį

Nuo 2018-07-01, įvykdžius vaiko teisių apsaugos sistemos Lietuvos Respublikoje pertvarką, savivaldybių vaikų teisių apsaugos skyriai perėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumui, yra šios tarnybos teritoriniais skyriais. Tačiau kai kurios funkcijos, kurias anksčiau jie atliko, paliktos savivaldybėms.
Viena iš funkcijų – laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu.
Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, vaiko atstovu pagal įstatymą (dėl tėvo ir motinos teisių ir pareigų vaikui lygiateisiškumo) lieka kitas iš tėvų, išskyrus tuos atvejus, kai jis teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba jam apribota tėvų valdžia konkretaus vaiko atžvilgiu.
Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš išvykdami ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų jie turi kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją (jeigu jų gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje) ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo bei reikalingus dokumentus.
Išvykstantys tėvai pateikia šiuos dokumentus:
- išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas( jei pateikiami dokumentų originalai, jų kopijas padaro savivaldybės darbuotojai)
- siūlomo fizinio asmens sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/A) sveikatos pažymėjimą;
- kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakingi specialistai apsilankys siūlomo globėjo (rūpintojo) gyvenamojoje vietoje ir surašys jo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Visus dokumentus išsiųs į teritorinį Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pradinio įvertinimo atlikimo.
Svarbu žinoti, jei vaiko teisių apsaugos skyrius pagrįstai manys, kad siūlomas asmuo negalėtų tinkamai atstovauti vaikui tėvų išvykimo laikotarpiu, išvykstantiems tėvams jis pasiūlys pasirinkti kitą asmenį, kuris laikinai būtų paskirtas vaiko globėju (rūpintoju).
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia, kai vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų grįžta iš užsienio ir apie tai ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sugrįžimo raštu informuoja savivaldybės administraciją bei yra priimamas įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.
Vaiko globos (rūpybos) išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.
Daugiau informacijos Tel. Nr. 396043

Be to, Jums išvykstant rekomenduojame:


 • Pateikti mokyklai vardą, pavardę, adresą, tel. numerį to asmens, su kuriuo lieka vaikas;

 • Klasės auklėtojai palikti savo kontaktinius duomenis užsienyje (bent tel. numerį);

 • Prieš išvykdami supažindinkite klasės auklėtoją ir asmenį, kuris prižiūrės vaiką;

 • Asmeniui, su kuriuo paliekate vaiką, užrašykite klasės auklėtojos, socialinės pedagogės, mokyklos sekretorės tel. numerius;

 • Asmeniui, prižiūrinčiam vaiką, nurašykite vaiko pamokų tvarkaraštį, pamokų, būrelių ir kitų užsiėmimų lankymo grafiką, patikrinkite ar vaikas su savimi į naują gyvenamą vietą pasiėmė visus būtiniausius daiktus, mokyklines priemones;

 • Su asmeniu, liekančiu prižiūrėti vaiką, aptarkite pagrindinius savo vaiko auklėjimo principus, pasakykite konkrečiai ko Jūs nenorėtumėte, kad vaikas darytų ir ką jis turi būtinai atlikti (dienos rėžimas, draugų lankymas, grįžimas namo, namų darbų ruoša, kišenpinigiai, kompiuteriniai žaidimai, maistas, kita);

 • Išvykos metu nepamirškite paskambinti klasės auklėtojai ir pasidomėti, kaip sekasi Jūsų vaikui;

 • NEPAMIRŠKITE BENDRAUTI SU VAIKU!!!


Atnaujinta: 2018-11-13 15:29:52

Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
 1. 8.00–8.45
 2. 8.55–9.40
 3. 9.50–10.35
 4. 11.00–11.45
 5. 12.10–12.55
 6. 13.05–13.50
 7. 14.00–14.45
 8. 14.55–15.40
 9. 15.50–16.35

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ERASMUS+ projekte
Nr. 2018-1-BG01-229-047840_2
„ROOTS AND OFFSHOOTS“

Projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0010 „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“

Programa „Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Nors Žemyna buvo tik viena iš daugelio mano lankytų mokyklų, bet ji buvo paskutinė šioje 12 metų kelionėje ir būtent čia aš iš naujo atradau meilę, draugystę, pasitikėjimą ir nuoširdumą. Ačiū tiems, kas išgyveno visa tai kartu, ir ačiū mokytojams, kurie padėjo nenuklysti nuo ...

Emilija B.
2020 m. laida

...
Ketveri metai gimnazijoje prabėgo tarsi akimirka. Vis dėlto per tą laiką mokykla man davė labai daug. Pirma, tapau daug drąsesnė. Puikiai prisimenu, kaip anksčiau bijodavau kalbėti prieš auditoriją. Pamokų metu ta baimė pamažu išnyko. Antra, būdama gimnaziste atradau savo meilę kalb...

Urtė Brazdeikytė
2016 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas