Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas Darbuotojų
skaičius
2021 IV ketv.
Vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis
praėjusių metų
(2021 m. Eur)
Vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis
einamųjų metų
praėjusio ketvirčio
(2021 IV ketv. Eur)
Direktorius 1 2961,09 3582,19
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2304,20 3213,13
Mokytojas (iš jų 19 – neturi etato) 43 1647,63 1839,80
Mokytojas-dėstytojas (iš jų 14 – neturi etato) 14 - 203,24
Bibliotekos vedėjas 1 1347,68 1504,72
Bibliotekininkas
(0,5 etato)
1 580,15 577,91
Karjeros specialistė 1 1329,04 1720,81
Neformaliojo ugdymo mokytojas (iš jų 3 - 0,5 etato) 2 630,30 781,86
Psichologas asistentas 1 1068,48 1265,55
Soc. pedagogas 1 1259,77 1384,14
Spec. pedagogas (0,5 etato) 1 586,82 672,71
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 1 1705,69 1805,40
Dokumentų koordinavimo specialistas 1 1773,10 1965,06
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1 1410,50 1475,65
Informacinių sistemų specialistas (0,5 etato) 1 497,25 528,74
Duomenų bazės specialistas (iš jų 2 - 0,5 etato) 2 486,64,33 517,54
Raštinės administratorius 1 1405,12 1135,25
Laborantas  1 949,23 863,22
Budėtojas 2 650,97 606,69
Rūbininkas 1 674,21 760,61
Valytojas (iš jų 3 – 0,5 etato) 8 595,95 579,60
Darbininkas (iš jų 1 - 0,5 etato) 2 578,85 566,67
Kiemsargis  2 651,21 671,01
Elektrikas (0,5 etato) 1 498,67 531,00
Atnaujinta: 2022-03-31
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki Vasaros atostogų liko:

SMAGIŲ ATOSTOGŲ!

Patyčių dėžutė