Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas Darbuotojų
skaičius
2022 II ketv.
Vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis
praėjusių metų
(2021 m. Eur)
Vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis
einamųjų metų
praėjusio ketvirčio
(2022 II ketv. Eur)
Direktorius 1 2961,09 3280,76
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2304,20 3014,,30
Mokytojas  14 1458,38 1545,93
Mokytojas-dėstytojas (iš jų 14 – neturi etato) 14 2010,10 1799,28
Mokytojas ekspertas 1 1829,59 1882,43
Mokytojas metodininkas 30 1698,09 1794,32
Vyresnysis mokytojas 4 1524,95 1625,08
Neatestuotas mokytojas 1 1432,37 1569,71
Bibliotekos vedėjas 1 1347,68 1805,,48
Bibliotekininkas (0,5 etato) 1 1160,30 1444,38
Karjeros specialistė 1 1388,44 1394,29
Neformaliojo ugdymo mokytojas (iš jų 3 - 0,5 etato) 3 1425,95 1317,66
Psichologas asistentas 1 1051,12 1484,79
Soc. pedagogas 1 1259,77 1516,76
Būrelio vadovas 1 3626,66 1671,70
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 1 1703,24 1837,41
Dokumentų koordinavimo specialistas 1 1804,49 2022,20
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1 1273,23 1513,16
Duomenų bazės specialistas (iš jų 2 - 0,5 etato) 2 1026,49 988,62
Raštinės administratorius 1 1405,12 1506,64
Laborantas  1 987,03 867,42
Budėtojas 2 650,97 726,52
Rūbininkas 1 674,21 726,52
Valytojas (iš jų 3 – 0,5 etato) 8 665,44 740,16
Darbininkas (iš jų 1 - 0,5 etato) 2 683,49 754,78
Kiemsargis  2 651,21 726,52
Elektrikas (0,5 etato) 1 997,14 1080,83

 

Atnaujinta: 2024-04-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Gimnazijos socialiniai partneriai
Duomenų apsaugos pareigūnas