Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas direktoriaus pareigoms eiti

2022 m. gruodžio 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos universiteto ,,Žemynos“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data – 2023-03-21. Išsamesnė informacija – pagrindiniame skelbime Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt , skiltyje Gyventojui/ Karjera/ Įstaigų vadovai, nuoroda į pagrindinį konkurso skelbimą: https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/karjera/istaigu-vadovai/9201

Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazija ieško fizikos mokytojo.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Įdarbinimas nuo 2022 m. gruodžio 1 d.
Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Darbo krūvis – 1,24 etato.
Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos -nuo 7,44 iki 10,45.

Specialieji reikalavimai:
1. Įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų fizikos specialisto išsilavinimas ir pedagogo kvalifikaciją.
2. Išmanyti:
2.1. bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;
2.2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
4. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);
5. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
7. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.


Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas savybes, kalbų žinojimą ir įgūdžius;
 • darbo patirtį (stažą), patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu: rastine@zemynosgimnazija.lt

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Rita Podoliankienė.

Kontaktai:
e-paštas: rastine@zemynosgimnazija.lt
Tel. pasiteiravimui (8-46) 403 105, +370 672 87 246

Informacija paskelbta 2022-11-29

Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazija ieško:


1. Vokiečių kalbos mokytojo (0,61 etato, koeficientas nuo 8,71);
Darbo sutarties rūšis – neterminuota
Įdarbinimas nuo 2023 m. vasario 20 d.
Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo
patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos.
2. Specialiojo pedagogo (0,5 etato, koeficientas nuo 8,71);
Darbo sutarties rūšis – neterminuota
Įdarbinimas vasario 1 d.
Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo
patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos.
3.Lietuvių kalbos mokytojo (1 etatas, koeficientas nuo 8,71).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota
Įdarbinimas nuo 2023 m. vasario 20 d.
Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo
patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos.
Specialieji reikalavimai:
1. Įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų specialisto
išsilavinimas ir pedagogo kvalifikaciją.
2. Išmanyti:
2.1. bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo
standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;
2.2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių,
mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų
ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių
psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
4. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);
5. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto  ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo
programoms.
6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir
konfliktus, dirbti komandoje.
7. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose,
projektuose ir kitose veiklose.


Pretendentas privalo pateikti:

 •  prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 •  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas savybes, kalbų žinojimą ir įgūdžius;
 • darbo patirtį (stažą), patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu: rastine@zemynosgimnazija.lt
Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vykdantis
įstaigos vadovo funkcijas Nikolaj Petunov.
Kontaktai:
e-paštas: rastine@zemynosgimnazija.lt
Tel. pasiteiravimui (8-46) 403 105, + 370 672 18 582
Informacija paskelbta 2023-01-23
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vykdantis įstaigos vadovo funkcijas, Nikolaj Petunov.

 

Atnaujinta: 2023-01-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35