Laisvos darbo vietos

Konkursą skelbia: Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazija, biudžetinė įstaiga, Kretingos g.. 23, LT-92216, Klaipėda,  tel.: (8 46) 403105. Duomenys kaupiami ir saugojami juridinių asmenų registre, kodas 190440267.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti – 1,0 etato darbo krūvis, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimo koeficientas – 8,5

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklą reglamentuoja Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

 • organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę (suderinus su vadovu, paskirsto techniniam personalui darbo sritis, plotus, užduotis, apimtis pagal patvirtintus pareigybių aprašus. Vykdo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitą, sudaro darbo grafikus);
 • atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos dokumentacijos parengimą, instruktavimą ir reikalavimų vykdymą;
 • tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą, pildo reikiamą dokumentaciją, atsako už viešųjų pirkimų įstatymo vykdymą. Vieną kartą metuose pateikia viešųjų pirkimų ataskaitą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos;
 • vykdo materialinių vertybių įsigijimą ir priežiūrą; remonto darbus ir apskaitą. Pildo turto priėmimo, perdavimo, nurašymo dokumentus ir pateikia buhalterijai;
 • dalyvauja rengiant, vykdant įstaigos strateginius veiklos planus ir įvairius projektus;
 • kontroliuoja įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, tinkamą eksploataciją ir ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
 • analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus;
 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint);
 • dokumentų rengimo, valdymo bei archyvavimo įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis nuosavu transportu;
 • įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumų žinojimas;
 • kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikacinių laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (pageidautinas techninis išsilavinimas);
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, gimnazijos pagrindinės veiklos organizavimo išmanymas;
 • Mokėjimas vertinti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • Gebėjimas bendradarbiauti, spręsti konfliktines situacijas, dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą.

 

Privalumai:

 • panašaus darbo patirtis;
 • priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
 • darbų saugos pažymėjimas;
 • civilinės saugos pažymėjimas;
 • energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (atsakingas už šilumos ir elektros ūkį);
 • vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.
 • orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;
 • buhalterio profesinė kvalifikacija.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas savybes, kalbų žinojimą ir įgūdžius;
 • darbo patirtį (stažą), patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu: rastine@zemynosgimnazija.lt

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki 2022-10-05.

Konkurso data: 2022 spalio 7 d., 13 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Rita Podoliankienė.

Kontaktai:
e-paštas: rastine@zemynosgimnazija.lt
Tel. pasiteiravimui (8-46) 403 105, +370 672 87 246

Informacija paskelbta 2022-09-22

Direktorė Rita Podoliankienė

Atnaujinta: 2022-09-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Patyčių dėžutė