Laisvos darbo vietos

Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazija ieško:


1.Lietuvių kalbos mokytojo (1,2 etato, koeficientas nuo 8,71).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Įdarbinimas nuo rugsėjo 1 d.
Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

2. Matematikos mokytojo (1,2 etato, koeficientas nuo 8,71)
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Įdarbinimas nuo rugsėjo 1 d.
Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Specialieji reikalavimai:
1. Įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų specialisto išsilavinimas ir pedagogo kvalifikaciją.
2. Išmanyti:
2.1. bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;
2.2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
4. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);
5. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
7. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.


Pretendentas privalo pateikti:

 •  prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 •  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas savybes, kalbų žinojimą ir įgūdžius;
 • darbo patirtį (stažą), patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu: rastine@zemynosgimnazija.lt
Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorius Nikolaj Petunov.
Kontaktai:
e-paštas: 
rastine@zemynosgimnazija.lt
Tel. pasiteiravimui (8-46) 403 105, + 370 672 18 582
Informacija paskelbta 2023-05-22
Direktorius Nikolaj Petunov.

 

 

Atnaujinta: 2023-09-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Gimnazijos socialiniai partneriai
Duomenų apsaugos pareigūnas