Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos nuostatai 2022-01-04 20:43:17 918.87 KB
Gimnazijos veiklos modelis 2022-03-31 12:24:04 136.25 KB
Tvarkos
Važiavimo išlaidų kompensavimas 2022-09-23 13:34:56 242.07 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams taryba 2022-01-05 17:20:09 364.82 KB
Veiksmai įtarus vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-01-05 17:23:46 19.33 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo. Fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-01-05 17:28:55 40.78 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2022-01-05 17:28:55 235.65 KB
Įsakymas dėl Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pedagogų etikos kodekso patvirtinimo 2022-01-05 17:56:46 363.3 KB
Klaipėdos universiteto ,,Žemynos" gimnazijos mokinių testavimo tvarka 2022-01-05 18:00:44 340.19 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2022-01-05 18:00:45 3.3 MB
Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos pamokų lankomumo tvarkos aprašas 2023-12-28 10:33:39 134.53 KB
Vertinimo tvarkos aprašas 197.59 KB
Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 143.95 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 138.41 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2022-01-05 16:53:04 377.82 KB
Klasių valandėlėse, etikos, pilietiškumo pagrindų ir istorijos užsiėmimuose nagrinėti antikorupcinio ugdymo temas 2022-01-05 16:53:05 182.75 KB
Lankomumo prevencijos priemonės 2022-01-05 16:53:05 251.69 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklės 2022-01-05 17:24:37 42 KB
Gimnazijos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-01-05 17:56:18 215.97 KB
Susitarimai, kurių būtina laikytis kiekvienam Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos mokiniui 16.37 KB
Individualus ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Individualaus ugdymo plano keitimo tvarka 2022-01-08 14:49:19 950.17 KB
Individualaus ugdymo planas 2024–2026 mokslo metams 50.46 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019-2021 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 62.67 KB
2020-2022 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 284.76 KB
2021-2023 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 4.25 MB
2022-2024 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 290 KB
2023-2025 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 4.43 MB
2024-2026 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 296.02 KB
2019 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 659.12 KB
2020 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 672.84 KB
2021 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 516.31 KB
2022 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 580.13 KB
2023 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 1.06 MB
2024 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 18.64 MB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. sausio mėn. 2023-12-28 12:46:11 309.91 KB
2021 m. gruodžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 1.86 MB
2021 m. lapkričio mėn. 2023-12-28 12:46:11 370.95 KB
2021 m. spalio mėn. 2023-12-28 12:46:11 413.51 KB
2021 m. rugsėjo mėn. 2023-12-28 12:46:11 407.23 KB
2021 m. birželio mėn. 2023-12-28 12:46:11 470.49 KB
2021 m. gegužės mėn. 2023-12-28 12:46:11 394.19 KB
2021 m. balandžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 204.23 KB
2021 m. kovo mėn. 2023-12-28 12:46:11 215.09 KB
2021 m. vasario mėn. 2023-12-28 12:46:11 212.56 KB
2021 m. sausio mėn. 2023-12-28 12:46:11 110.49 KB
2022 m. gegužės mėn. 2023-12-28 12:46:11 402.02 KB
2022 m. birželio mėn. 2023-12-28 12:46:11 378.6 KB
2022 m. spalio mėn. 2023-12-28 12:46:11 385.9 KB
2022 m. lapkričio mėn. 2023-12-28 12:46:11 400.18 KB
2022 m. gruodžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 438.86 KB
2023 m. sausio mėn. 2023-12-28 12:46:11 384.87 KB
2023 m. vasario mėn. 2023-12-28 12:46:11 161.14 KB
2023 m. kovo mėn. 2023-12-28 12:46:11 448.78 KB
2023 m. balandžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 160.61 KB
2023 m. gegužės mėn. 2023-12-28 12:46:11 417.35 KB
2023 m. birželio mėn. 2023-12-28 12:46:11 73 KB
2023 m. rugsėjo mėn. 2023-12-28 12:46:11 66.39 KB
2023 m. spalio mėn. 2023-12-28 12:46:11 158.92 KB
2023 m. lapkričio mėn. 2023-12-28 12:46:11 162.84 KB
2023 m. gruodžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 170.19 KB
2024 m. sausio mėn. 124.37 KB
2024 m. vasario mėn. 166.86 KB
2024 m. kovo mėn. 180.06 KB
2024 m. balandžio mėn. 148.96 KB
2024 m. gegužės mėn. 176.73 KB
2024 m. birželio mėn. 142.01 KB
Ugdymo planas
Ugdymo planas 2021–2022 m. m. 2022-01-05 15:04:01 11.12 MB
Ugdymo planas 2020–2021 m. m. 2022-01-05 15:04:05 18.41 MB
Ugdymo planas 2019–2020 m. m. 2022-01-05 15:04:05 812.4 KB
Ugdymo planas 2022–2023 m. m. 11.83 MB
Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2023-10-06 13:23:54 2.53 MB
Vadovo metinės ataskaitos
Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2024-01-20 16:13:01 145.49 KB
Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita 2024-01-24 16:29:22 155.7 KB
Veiklos ataskaitos
Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 16:40:52 2.09 MB
Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 16:40:52 107.24 KB
Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 16:40:53 5.85 MB
Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 17:41:43 211.55 KB
Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 17:41:44 107.24 KB
Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita 2022-05-04 09:59:35 221.7 KB
Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2022-05-20 15:41:48 2.97 MB
Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita 23.08 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 649.33 KB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 649.19 KB
2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 657.64 KB
2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 881.69 KB
2022 m.
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-11 13:32:29 3.43 MB
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-08-17 14:56:05 3.46 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 3.47 MB
2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-19 11:01:21 9.23 MB
2021 m.
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:12:59 3.72 MB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:12:59 388.09 KB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:13:00 1.4 MB
2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 16.36 MB
2020 m.
2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:15:27 16.74 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:15:28 1.4 MB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:15:28 1.41 MB
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:15:29 2 MB
2019 m.
2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:16:54 9.29 MB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:16:54 1.39 MB
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:16:55 1.43 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:16:55 1.41 MB
2018 m.
2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:18:07 9.73 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:18:08 2.46 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:18:08 1.7 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:18:09 2.32 MB
2017 m.
2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:19:38 1.98 MB
2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:19:39 2.43 MB
2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:19:39 2.81 MB
2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:19:40 2.36 MB
2016 m.
2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:24:08 8.72 MB
2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:24:08 2.17 MB
2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:24:09 2.17 MB
2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:24:10 221.58 KB
2015 m.
2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:25:03 6.14 MB
2015 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:25:03 2.35 MB
2015 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:25:04 1.58 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 7.7 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.44 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.45 MB
2023 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.18 MB
2022 m.
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-06-23 13:47:19 8.52 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 6.23 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 6.21 MB
2022 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.09 MB
2021 m.
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:31:44 11.48 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:33:09 6.07 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:32:29 4.72 MB
2021 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 12.38 MB
2020 m.
2020 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:33:59 5.8 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:34:16 5.58 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:34:24 5.43 MB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 11:34:39 4.32 MB
2019 m.
2019 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:50:22 2.87 MB
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:50:30 2.48 MB
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:50:40 2.54 MB
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:51:02 2.5 MB
2018 m.
2018 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:51:34 2.33 MB
2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:51:42 2.29 MB
2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:51:57 2.26 MB
2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:52:13 2.26 MB
2017 m.
2017 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:52:38 2.88 MB
2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:52:45 2.47 MB
2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:52:51 2.32 MB
2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:52:57 2.02 MB
2016 m.
2016 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:55:07 3.12 MB
2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:55:15 2.81 MB
2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:55:22 2.43 MB
2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:55:37 2.41 MB
2015 m.
2015 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:56:45 3.13 MB
2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:57:04 2.84 MB
2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:57:26 2.76 MB
2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-01-05 13:57:35 2.73 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokamas valgiaraštis. 451.55 KB
Pietūs 6-10 m. mokiniams. 207.34 KB
Pietūs 11 m. ir vyresniems mokiniams. 612.84 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2022-01-05 17:14:25 443.64 KB
Direktoriaus įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir supaprastintų pirkimų planavimo ir iniciavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-01-05 17:14:26 421.33 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2022-01-05 17:14:26 445.07 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2022-01-05 17:14:26 730.07 KB
Pirkimų registracijos knyga 2022-01-05 17:14:27 20.13 KB
Viešųjų pirkimų ataskaita 2022-01-05 17:14:27 313.08 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Važiavimo išlaidų kompensavimas 2022-09-23 13:34:56 242.07 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 399.88 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. 2022-01-05 14:50:54 373.27 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m. 2022-01-05 14:50:54 1.39 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Atmintinė kaip suderinti viešuosius ir privačius interesus 332.52 KB
Valstybės tarnautojų atmintinė 2023-10-03 21:42:12 212.32 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas 203.61 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 196.68 KB
Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės 301.24 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2023 2023-05-26 13:49:24 435.28 KB
Galimų pavojų ir ektremaliųjų situacijų rizikos analizė 2023 2023-05-26 14:04:45 966.12 KB
Ekstremalių situacijų 2022 m. prevencinių priemonių plano ataskaita 2023-05-26 14:22:47 378.42 KB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2022-2024 2023-05-26 14:19:23 225.03 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2022-01-04 17:28:50 214.74 KB
Socialinė parama mokiniui Atnaujinta Dydis
Priminimas dėl socialinės paramos mokiniams 2022-01-04 17:50:08 143.05 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Literatūros sąrašas I klasei 2022-01-04 19:07:14 563.06 KB
Literatūros sąrašas II klasei 2022-01-04 19:07:15 347.5 KB
Literatūros sąrašas III–IV klasei 2022-01-04 19:07:15 307.95 KB
Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos 2021 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 327.66 KB
Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos 2022 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 201.16 KB
Covid-19 ligos valdymo planas Atnaujinta Dydis
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos COVID-19 ligos (korono infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą. 2022-01-05 17:47:55 415.7 KB
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pagrindinio priėmimo termino 2022-01-05 22:20:45 186.36 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl prašymų mokytis 2021–2022 mokslo metais registravimo pradžios 2022-01-05 22:20:56 193.55 KB
Klasikinio ugdymo filosofija 2022-01-05 22:21:04 15.42 MB
Įsakymas dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimas 2022-01-05 22:21:19 201.61 KB
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 metams 2022-01-05 22:21:58 299.06 KB
Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2022-01-05 22:22:12 251.8 KB
Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas 2022-01-05 22:22:22 379.92 KB
Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas 2024 m. 91.27 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ 2022-01-08 12:21:15 463.46 KB
Projekto „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ tikslai 2022-01-08 12:21:16 253.96 KB
Sveikatos skiltis Atnaujinta Dydis
Klaipėdos “Žemynos” gimnazijos mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2020-2021 m.m. 2022-01-08 14:03:38 1.01 MB
Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo (v-402) 2022-01-08 14:03:38 199.16 KB
Dėl mobilių punktų veiklos pripažinimo netekusiu galios (v-397) 2022-01-08 14:03:39 143.46 KB
Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (v-404)) 2022-01-08 14:03:39 146.01 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (v-406)) 2022-01-08 14:03:39 155.69 KB
Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo pakeitimo (v-412) 2022-01-08 14:03:40 182.86 KB
Dėl darbo organizavimo VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje 2022-01-08 14:03:40 175.95 KB
Įsteigtoje sveikatos vartų „koronos karštojoje linijoje 1808“ pakeitimo (v-399)) 2022-01-08 14:03:41 175.95 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (v-405) 2022-01-08 14:03:41 146.48 KB
Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo (v-402dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, maitinimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (v-409) 2022-01-08 14:03:42 147.11 KB
Individualus savirūpos planas 2022-01-08 14:13:15 3.64 MB
Įsakymas dėl Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašo 2022-01-08 14:13:16 1.52 MB
VAS-NE tik moters, bet ir mūsų visų atsakomybė 2022-01-08 14:13:18 14.06 MB
Nėštumas ir alkoholis: griauname mitus 2022-01-08 14:13:18 269.06 KB
Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir šiaurės Korėjoje 2022-01-08 14:13:19 39.51 KB
Dėl naujojo koronaviruso (covid-19) atvejo apibrėžimo atnaujinimo 2022-01-08 14:13:19 49.51 KB
Elgesio rekomendacijos ugdymo įstaigoms 2022-01-08 14:20:41 198.89 KB
Klaipėdos “Žemynos” gimnazijos mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2018-2019 m 2022-01-08 14:20:42 1.09 MB
2017 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas ir ataskaita 2022-01-08 14:20:42 406.13 KB
Kur kreiptis pagalbos Jūsų savivaldybėje, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? 2022-01-08 14:20:43 261.34 KB
Klaipėdos „Žemynos” gimnazijos mokinių 2015–2016 m. profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2022-01-08 14:20:44 1.08 MB
Kompiuterio poveikis sveikatai bei patarimai, kaip išvengti neigiamų pasekmių 2022-01-08 14:20:44 502.5 KB
Cukrinis diabetas 2022-01-08 14:20:45 322.79 KB
Tuberkuliozė 2022-01-08 14:20:45 805.87 KB
Sveikos mitybos pagrindai 2022-01-08 14:20:45 971.85 KB
Kodėl būtina reguliariai valgyti pusryčius? 2022-01-08 14:20:46 568.89 KB
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veiklų 1.13 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-24 11:31:37 103.07 KB
Brandos egzaminų laikymas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl bazinės mokyklos skyrimo 2022-02-24 17:17:34 374.13 KB
Įsakymas „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2022-02-24 17:17:34 565.74 KB
Svarbi informacija laikantiems egzaminus 2022-02-24 17:17:35 215.86 KB
2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI 29.68 KB
Atmintinė apie tarpinius patikrinimus III kl. mokiniams 223.24 KB
Egzaminų laikymo centrai 2024 m.m 2024-01-19 14:17:47 107.26 KB
STEAM Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos modelis 2022-03-31 12:24:04 136.25 KB
158-pristatymas_universitetine gimnazija_04-15 521.76 KB
Duomenų apsaugos pareigūnas Atnaujinta Dydis