Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

- - Specialioji pedagogė

01 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 9.00

 

Antradienis

8.00 – 9.00  

Trečiadienis

9.00 – 12.00  

Ketvirtadienis

   
Penktadienis

8.00 – 10.00

11.00 – 13.00

 

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Pagalbos mokiniui specialistas teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese, padeda mokytojams pritaikyti dalykų programas.
 • Organizuoja mokiniams grupines bei individualias specialiąsias pamokas, kuriose lavina ir koreguoja pažinimo funkcijas, šalina akademines spragas, padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
 • Dirba kaip konsultantas, mokytojo padėjėjas.
 • Kaupia mokomąją-koreguojamąją medžiagą pažinimo funkcijų korekcijai.
 • Bendrauja su klasių vadovais, kurių klasėse yra mokymosi sunkumų turinčių mokinių.
 • Dalyvauja gimnazijos specialiojo ugdymo komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
 • Specialioji pedagoginė pagalba derinama su pedagogine ir socialine pagalba mokiniui.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Gimnazijos socialiniai partneriai