Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1.

 Asta L.

Mokytojų atstovė

Pirmininkas
2.

 Rasa V.

Mokytojų atstovė

Sekretorius
3.

 Ilona K.

Mokytojų atstovė

narys
4.

 Saulius J.

Tėvų atstovas

narys
5.

 Aelita S.

Tėvų atstovė

narys
6.

 Raimonda S.

Tėvų atstovė

narys
7.

 Diana C..

Mokinių atstovė

narys
8.

 Justina B.

Mokinių atstovė

narys
9.

 Paulius A.

Mokinių atstovas

narys

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą, priima sprendimus ir daro įtaką Gimnazijos direktoriaus priimamiems sprendimams;
 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Gimnazijos strateginiam, metiniam veiklos, mokslo metų ugdymo planams, Gimnazijos veiklos modeliui, kitiems Gimnazijos darbo ir vidaus tvarką reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo, Gimnazijos struktūros tobulinimo;
 • dalyvauja renkantis Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl Gimnazijos veiklos modelio tobulinimo;
 • vertina kiekvienais metais Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo, materialinio Gimnazijos aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
 • svarsto Gimnazijos bendruomenės narių ar juos atstovaujančių savivaldos institucijų iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į darbo grupes ir komisijas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamais klausimais.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Gimnazijos socialiniai partneriai
Duomenų apsaugos pareigūnas