Projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“

„Erasmus+“ K1 mobilumo projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“

Efektyvus 21 amžiaus mokyklos valdymas per sisteminį požiūrį

2017 m. gegužės 1–7 dienomis  gimnazijos direktorė Rita Podoliankienė ir mokytojos Eglė Mikalauskienė, Danutė Oržekauskienė, Daiva Leskauskienė dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo kursuose Ispanijoje. Kursų tema „Efektyvus 21 amžiaus mokyklos valdymas per sisteminį požiūrį“.

Šio projekto metu mokyklos vadovas ir pedagogai patobulins bendrąsias ir vadybines kompetencijas, bendravimo užsienio kalba, materialinių išteklių valdymo, problemų sprendimo, darbo komandoje įgūdžius.
 


Informacija apie dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje

2016-10-23–2016-10-29 Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos direktorė Rita Podoliankienė ir užsienio kalbų mokytojos Regina Stepanauskienė ir Virginija Dūdienė dalyvavo programos „Erasmus+“ KA1 projekto „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose „LEAN for thinking school“ Italijoje.

2016-11-03 projekto dalyvės mokyklos bendruomenei pristatė kursų medžiagą, pasidalijo įgyta patirtimi, žiniomis, kelionės įspūdžiais, supažindino su LEAN metodika ir šio metodo pritaikymo galimybėmis gimnazijos ugdymo procese. Virginija Dūdienė papasakojo, kad LEAN sistemos tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę ir didinti savo konkurencinį pranašumą. Metodo  esmę geriausiai nusako du pagrindiniai principai: nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų šalinimas. Vertės nekuriančių procesų eliminavimas arba mažinimas skatina tobulėjimo kultūrą organizacijos viduje.

Direktorė Rita Podoliankienė kalbėjo apie tai, kad visiems būtina į pridėtinės vertės kūrimą ugdymo procese pažvelgti naujoviškai ir aktyviai taikant LEAN metodą siekti kuo geresnių ugdymo rezultatų.


Apie projektą

„Erasmus+“ K1 mobilumo projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija pradeda įgyvendinti „Erasmus+“ K1 mobilumo projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“.

Projekto pradžia – 2016-07-01, pabaiga – 2017-06-30.

Trukmė – 12 mėn. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

21-ame amžiuje mokyklos susiduria su dideliais pokyčiais, jų darbą ir ugdymo procesą įtakoja įvairūs faktoriai ir nauji socialinio gyvenimo iššūkiai. Visa tai verčia mokyklų vadovaujantį personalą nuolat peržiūrėti institucijų valdymą, jį optimizuoti. Mokykla turi konsoliduoti vidinius resursus siekiant žengti koja kojon su amžiaus naujovėmis.

Pagrindinis  projekto tikslas: tobulinti mokyklos vadovo ir pedagogų efektyvaus valdymo įgūdžius. Kiti tikslai:

 • Tobulinti gimnazijos įsivertinimo procesą.
 • Racionalizuoti pareigų ir darbo krūvio paskirstymą.
 • Tobulinti lėšų vadybą.
 • Gerinti atmosferą gimnazijos bendruomenėje.

Projekto metu gimnazijos mokytojai turės galimybę dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje ir Ispanijoje. Kursų trukmė – po 5 dienas, į kiekvienus iš jų vyks po 3 pedagogus.

Italijoje kursų dalyviai  susipažins su LEAN sistemos darbo filosofija, sužinos kaip sukurti nuolatinio tobulėjimo kultūrą mokyklos viduje, kaip valdyti mokyklos efektyvumo procesus. Ispanijoje - dalyvaus mokymo kursuose „Efektyvus 21 a. mokyklos valdymas per sisteminį požiūrį“.

Šio projekto metu mokyklos vadovas ir pedagogai patobulins bendrąsias ir vadybines kompetencijas, bendravimo užsienio kalba, materialinių išteklių valdymo, problemų sprendimo, darbo komandoje įgūdžius.

Visi gimnazijos projektai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.55 – 11.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Gimnazijos socialiniai partneriai
Duomenų apsaugos pareigūnas