Turinio auditas

75%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
43 2023-04-02 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2023-04-02 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Išimti „Renkuosi mokyti“ nuorodą. Perkelti nuorodas iš seno tinklapio

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2023-04-02 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.


Ar čia naujausia informacija?

Aušra
18 2023-04-02 Neformalusis švietimas Rekomendacija

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Būrelių pateikimo būdas yra tobulintinas. Reikėtų įvesti bendra formatą, kuris sudarytų:

- bent viena kokybiška nuotrauka, iliustacija, geresniu atveju ir daugiau nuotraukų ir video, nes toks turinys įdomus.
- aprašymas
- kada vyksta būrelis
- mokamas ar nemokamas
- vadovas ir jo kontaktai

 

Aušra
28 2023-04-02 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
54 2023-04-02 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Eimantas
57 2023-04-02 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
+Nuotrauką (nedės)
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Patikrinti ar visos nuorodos aktualios

Eimantas
158 2023-04-02 STEAM ugdymas Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
161 2023-04-02 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
194 2023-04-02 Brandos egzaminų laikymas Bendrieji reikalavimai

Paslauga turi turėti aprašymą ir atsakingą asmenį

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-04-02 Titulinis puslapis Neutrali

Kokių banerių reikia?

Eimantas
64 2023-04-02 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Eimantas
79 2023-04-02 Apie gimnaziją Neutrali

Įdėjome video, kurį radome, bet būtų labai gerai parengti ir kažkokį aprašymą, pristatyti istoriją.

Eimantas
116 2023-04-02 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Eimantas
123 2023-04-02 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
164 2023-04-02 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-04-02 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
6 2023-04-02 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2023-04-02 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Mokytojų tarybą sudaro visi mokytojai, o funkcijos yra nuostatuose. Bet jie nekopijuojami. :(

Eimantas
8 2023-04-02 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?


Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
9 2023-04-02 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2023-04-02 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
19 2023-04-02 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
21 2023-04-02 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
22 2023-04-02 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
23 2023-04-02 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
27 2023-04-02 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
30 2023-04-02 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
32 2023-04-02 1,2% parama Neutrali karolis
34 2023-04-02 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2023-04-02 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Aušra
41 2023-04-02 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Eimantas
45 2023-04-02 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
46 2023-04-02 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2023-04-02 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Eimantas
52 2023-04-02 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Eimantas
53 2023-04-02 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Jau naujasnis turėtų būti.

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Aušra
55 2023-04-02 Viešieji pirkimai Neutrali Eimantas
56 2023-04-02 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Eimantas
62 2023-04-02 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 2023-04-02 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Eimantas
77 2023-04-02 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-04-02 Svetainės medis Neutrali Eimantas
81 2023-04-02 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus

Negali būti tiesiog failas, turi būti kažkoks intro į tai.

 

Eimantas
82 2023-04-02 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2023-04-02 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Aušra
86 2023-04-02 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schem

Eimantas
87 2023-04-02 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Neteiks.

Aušra
104 2023-04-02 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Eimantas
107 2023-04-02 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Eimantas
114 2023-04-02 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Eimantas
115 2023-04-02 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Eimantas
118 2023-04-02 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.

Aušra
129 2023-04-02 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 2023-04-02 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 2023-04-02 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

karolis
145 2023-04-02 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Eimantas
155 2023-04-02 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką (rekomendacija) neteiks
Pareigybės aprašą (privaloma) neteiks

 

Eimantas
156 2023-04-02 Turinio auditas Neutrali Eimantas
160 2023-04-02 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašykite iš nuostatų, jei šie netinka.

Eimantas
162 2023-04-02 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 2023-04-02 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2023-04-02 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Tuomet prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
166 2023-04-02 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Eimantas
167 2023-04-02 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
168 2023-04-02 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Eimantas
170 2023-04-02 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
171 2023-04-02 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Eimantas
172 2023-04-02 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
174 2023-04-02 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
175 2023-04-02 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
176 2023-04-02 Darbo taryba Neutrali Aušra
177 2023-04-02 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Eimantas
178 2023-04-02 Covid-19 Neutrali Eimantas
179 2023-04-02 Projektas „Roots and Offshoots" Neutrali Eimantas
180 2023-04-02 Projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Rekomendacija

Ar šis projektas finansuotas ES fondų? Tuomet čia reikia programos logotipo

Eimantas
182 2023-04-02 Mokinių senatas Neutrali

Jūsų nuostatai yra skanuoti, paimtume informaciją patys :(

Eimantas
183 2023-04-02 Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Neutrali Eimantas
184 2023-04-02 Projektas ”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma Rekomendacija

Nuoroda į muziejaus puslapį gali būti tokiu atveju, jei muziejus yra jūsų draugas, partneris.

Jei vykdote projektą, tai būtų šaunu parengti informaciją apie tai ir skelbti prie visų kitų jūsų projektų.

Eimantas
185 2023-04-02 Projektas ,,Social Breeze" Neutrali Eimantas
186 2023-04-02 Projektai dideli maži ekranai Neutrali Eimantas
187 2023-04-02 Projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“ Neutrali Eimantas
188 2023-04-02 Tarptautinis projektas „Eco world – our future“ Neutrali Eimantas
189 2023-04-02 Tarptautinis projektas „Building Europe through entrepreneurship and employment“ Neutrali Eimantas
192 2023-04-02 Uniformos Neutrali Eimantas
193 2023-04-02 Individualus ugdymo planas Neutrali Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
44 2023-04-02 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
195 2023-04-02 Pranešėjų apsauga Neutrali
196 2023-04-02 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Eimantas
197 2023-04-02 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
198 2023-04-02 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
200 2023-04-02 Metų knyga Neutrali Aušra
201 2023-04-02 Mokomoji medžiaga Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-04-02 Titulinis puslapis Neutrali

Kokių banerių reikia?

Eimantas
2 2023-04-02 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
4 2023-04-02 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.


Ar čia naujausia informacija?

Aušra
6 2023-04-02 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2023-04-02 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Mokytojų tarybą sudaro visi mokytojai, o funkcijos yra nuostatuose. Bet jie nekopijuojami. :(

Eimantas
8 2023-04-02 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?


Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
9 2023-04-02 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2023-04-02 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
18 2023-04-02 Neformalusis švietimas Rekomendacija

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Būrelių pateikimo būdas yra tobulintinas. Reikėtų įvesti bendra formatą, kuris sudarytų:

- bent viena kokybiška nuotrauka, iliustacija, geresniu atveju ir daugiau nuotraukų ir video, nes toks turinys įdomus.
- aprašymas
- kada vyksta būrelis
- mokamas ar nemokamas
- vadovas ir jo kontaktai

 

Aušra
19 2023-04-02 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
21 2023-04-02 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
22 2023-04-02 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
23 2023-04-02 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
27 2023-04-02 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
28 2023-04-02 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
30 2023-04-02 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
32 2023-04-02 1,2% parama Neutrali karolis
34 2023-04-02 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2023-04-02 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Aušra
41 2023-04-02 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Eimantas
43 2023-04-02 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
44 2023-04-02 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
45 2023-04-02 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
46 2023-04-02 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2023-04-02 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Eimantas
52 2023-04-02 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Eimantas
53 2023-04-02 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Jau naujasnis turėtų būti.

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Aušra
54 2023-04-02 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Eimantas
55 2023-04-02 Viešieji pirkimai Neutrali Eimantas
56 2023-04-02 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Eimantas
57 2023-04-02 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
+Nuotrauką (nedės)
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Patikrinti ar visos nuorodos aktualios

Eimantas
62 2023-04-02 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 2023-04-02 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Eimantas
64 2023-04-02 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Eimantas
74 2023-04-02 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Išimti „Renkuosi mokyti“ nuorodą. Perkelti nuorodas iš seno tinklapio

karolis
77 2023-04-02 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-04-02 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2023-04-02 Apie gimnaziją Neutrali

Įdėjome video, kurį radome, bet būtų labai gerai parengti ir kažkokį aprašymą, pristatyti istoriją.

Eimantas
81 2023-04-02 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus

Negali būti tiesiog failas, turi būti kažkoks intro į tai.

 

Eimantas
82 2023-04-02 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2023-04-02 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Aušra
86 2023-04-02 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schem

Eimantas
87 2023-04-02 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Neteiks.

Aušra
104 2023-04-02 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Eimantas
107 2023-04-02 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Eimantas
114 2023-04-02 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Eimantas
115 2023-04-02 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Eimantas
116 2023-04-02 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Eimantas
118 2023-04-02 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.

Aušra
123 2023-04-02 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
129 2023-04-02 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 2023-04-02 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 2023-04-02 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

karolis
145 2023-04-02 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Eimantas
155 2023-04-02 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką (rekomendacija) neteiks
Pareigybės aprašą (privaloma) neteiks

 

Eimantas
156 2023-04-02 Turinio auditas Neutrali Eimantas
158 2023-04-02 STEAM ugdymas Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
160 2023-04-02 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašykite iš nuostatų, jei šie netinka.

Eimantas
161 2023-04-02 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 2023-04-02 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 2023-04-02 Savivalda Neutrali Eimantas
164 2023-04-02 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Eimantas
165 2023-04-02 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Tuomet prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
166 2023-04-02 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Eimantas
167 2023-04-02 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
168 2023-04-02 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Eimantas
170 2023-04-02 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
171 2023-04-02 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Eimantas
172 2023-04-02 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
174 2023-04-02 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
175 2023-04-02 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
176 2023-04-02 Darbo taryba Neutrali Aušra
177 2023-04-02 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Eimantas
178 2023-04-02 Covid-19 Neutrali Eimantas
179 2023-04-02 Projektas „Roots and Offshoots" Neutrali Eimantas
180 2023-04-02 Projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Rekomendacija

Ar šis projektas finansuotas ES fondų? Tuomet čia reikia programos logotipo

Eimantas
182 2023-04-02 Mokinių senatas Neutrali

Jūsų nuostatai yra skanuoti, paimtume informaciją patys :(

Eimantas
183 2023-04-02 Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Neutrali Eimantas
184 2023-04-02 Projektas ”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma Rekomendacija

Nuoroda į muziejaus puslapį gali būti tokiu atveju, jei muziejus yra jūsų draugas, partneris.

Jei vykdote projektą, tai būtų šaunu parengti informaciją apie tai ir skelbti prie visų kitų jūsų projektų.

Eimantas
185 2023-04-02 Projektas ,,Social Breeze" Neutrali Eimantas
186 2023-04-02 Projektai dideli maži ekranai Neutrali Eimantas
187 2023-04-02 Projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“ Neutrali Eimantas
188 2023-04-02 Tarptautinis projektas „Eco world – our future“ Neutrali Eimantas
189 2023-04-02 Tarptautinis projektas „Building Europe through entrepreneurship and employment“ Neutrali Eimantas
192 2023-04-02 Uniformos Neutrali Eimantas
193 2023-04-02 Individualus ugdymo planas Neutrali Eimantas
194 2023-04-02 Brandos egzaminų laikymas Bendrieji reikalavimai

Paslauga turi turėti aprašymą ir atsakingą asmenį

Eimantas
195 2023-04-02 Pranešėjų apsauga Neutrali
196 2023-04-02 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Eimantas
197 2023-04-02 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
198 2023-04-02 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
200 2023-04-02 Metų knyga Neutrali Aušra
201 2023-04-02 Mokomoji medžiaga Neutrali