Turinio auditas

74%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
43 2023-12-09 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2023-12-09 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Išimti „Renkuosi mokyti“ nuorodą. Perkelti nuorodas iš seno tinklapio

Aušra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2023-12-09 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.


Ar čia naujausia informacija?

Nikolaj
18 2023-12-09 Neformalusis švietimas Rekomendacija

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Būrelių pateikimo būdas yra tobulintinas. Reikėtų įvesti bendra formatą, kuris sudarytų:

- bent viena kokybiška nuotrauka, iliustacija, geresniu atveju ir daugiau nuotraukų ir video, nes toks turinys įdomus.
- aprašymas
- kada vyksta būrelis
- mokamas ar nemokamas
- vadovas ir jo kontaktai

 

Aušra
28 2023-12-09 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
54 2023-12-09 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Aušra
57 2023-12-09 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
+Nuotrauką (nedės)
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Patikrinti ar visos nuorodos aktualios

Aušra
158 2023-12-09 STEAM ugdymas Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
161 2023-12-09 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Aušra
194 2023-12-09 Brandos egzaminų laikymas Bendrieji reikalavimai

Paslauga turi turėti aprašymą ir atsakingą asmenį

Aušra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-09 Titulinis puslapis Neutrali

Kokių banerių reikia?

Aušra
64 2023-12-09 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Aušra
79 2023-12-09 Apie gimnaziją Neutrali

Įdėjome video, kurį radome, bet būtų labai gerai parengti ir kažkokį aprašymą, pristatyti istoriją.

Aušra
116 2023-12-09 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Aušra
123 2023-12-09 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Aušra
164 2023-12-09 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Aušra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-12-09 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Aušra
6 2023-12-09 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Aušra
7 2023-12-09 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Mokytojų tarybą sudaro visi mokytojai, o funkcijos yra nuostatuose. Bet jie nekopijuojami. :(

Aušra
8 2023-12-09 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?


Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
9 2023-12-09 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Aušra
11 2023-12-09 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
19 2023-12-09 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Aušra
21 2023-12-09 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
22 2023-12-09 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
23 2023-12-09 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
27 2023-12-09 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Aušra
30 2023-12-09 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
32 2023-12-09 Parama Neutrali Nikolaj
34 2023-12-09 Ugdymas Neutrali Aušra
35 2023-12-09 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Nikolaj
41 2023-12-09 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Aušra
45 2023-12-09 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
46 2023-12-09 Administracinė informacija Neutrali Aušra
47 2023-12-09 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Aušra
52 2023-12-09 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Aušra
53 2023-12-09 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Jau naujasnis turėtų būti.

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Aušra
55 2023-12-09 Viešieji pirkimai Neutrali Aušra
56 2023-12-09 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Aušra
62 2023-12-09 Gimnazija Neutrali Aušra
63 2023-12-09 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Aušra
77 2023-12-09 Versija neįgaliesiems Neutrali Aušra
78 2023-12-09 Svetainės medis Neutrali Aušra
81 2023-12-09 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus

Negali būti tiesiog failas, turi būti kažkoks intro į tai.

 

Aušra
82 2023-12-09 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Aušra
83 2023-12-09 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Nikolaj
86 2023-12-09 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schem

Aušra
87 2023-12-09 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Neteiks.

Aušra
104 2023-12-09 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Aušra
107 2023-12-09 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Aušra
114 2023-12-09 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Aušra
115 2023-12-09 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Aušra
118 2023-12-09 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.

Nikolaj
129 2023-12-09 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Aušra
130 2023-12-09 Slapukų politika Neutrali Aušra
133 2023-12-09 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Aušra
145 2023-12-09 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Aušra
155 2023-12-09 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką (rekomendacija) neteiks
Pareigybės aprašą (privaloma) neteiks

 

Aušra
156 2023-12-09 Turinio auditas Neutrali Aušra
160 2023-12-09 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašykite iš nuostatų, jei šie netinka.

Aušra
162 2023-12-09 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Aušra
163 2023-12-09 Savivalda Neutrali Aušra
165 2023-12-09 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Tuomet prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
166 2023-12-09 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Aušra
167 2023-12-09 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
168 2023-12-09 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Aušra
170 2023-12-09 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
171 2023-12-09 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Aušra
172 2023-12-09 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
174 2023-12-09 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
175 2023-12-09 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Aušra
176 2023-12-09 Darbo taryba Neutrali Nikolaj
177 2023-12-09 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Aušra
178 2023-12-09 Covid-19 Neutrali Aušra
179 2023-12-09 Projektas „Roots and Offshoots" Neutrali Aušra
180 2023-12-09 Projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Rekomendacija

Ar šis projektas finansuotas ES fondų? Tuomet čia reikia programos logotipo

Aušra
182 2023-12-09 Mokinių senatas Neutrali

Jūsų nuostatai yra skanuoti, paimtume informaciją patys :(

Aušra
183 2023-12-09 Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Neutrali Aušra
184 2023-12-09 Projektas ”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma Rekomendacija

Nuoroda į muziejaus puslapį gali būti tokiu atveju, jei muziejus yra jūsų draugas, partneris.

Jei vykdote projektą, tai būtų šaunu parengti informaciją apie tai ir skelbti prie visų kitų jūsų projektų.

Aušra
185 2023-12-09 Projektas ,,Social Breeze" Neutrali Aušra
186 2023-12-09 Projektai dideli maži ekranai Neutrali Aušra
187 2023-12-09 Projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“ Neutrali Aušra
188 2023-12-09 Tarptautinis projektas „Eco world – our future“ Neutrali Aušra
189 2023-12-09 Tarptautinis projektas „Building Europe through entrepreneurship and employment“ Neutrali Aušra
192 2023-12-09 Uniformos Neutrali Aušra
193 2023-12-09 Individualus ugdymo planas Neutrali Aušra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
44 2023-12-09 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
195 2023-12-09 Pranešėjų apsauga Neutrali Aušra
196 2023-12-09 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Aušra
197 2023-12-09 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Aušra
198 2023-12-09 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Aušra
200 2023-12-09 Metų knyga Neutrali Aušra
201 2023-12-09 Mokomoji medžiaga Neutrali Aušra
204 2023-12-09 Duomenų apsaugos pareigūnas Neutrali Aušra
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-09 Titulinis puslapis Neutrali

Kokių banerių reikia?

Aušra
2 2023-12-09 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Aušra
4 2023-12-09 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.


Ar čia naujausia informacija?

Nikolaj
6 2023-12-09 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Aušra
7 2023-12-09 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Mokytojų tarybą sudaro visi mokytojai, o funkcijos yra nuostatuose. Bet jie nekopijuojami. :(

Aušra
8 2023-12-09 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?


Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
9 2023-12-09 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Aušra
11 2023-12-09 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
18 2023-12-09 Neformalusis švietimas Rekomendacija

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Būrelių pateikimo būdas yra tobulintinas. Reikėtų įvesti bendra formatą, kuris sudarytų:

- bent viena kokybiška nuotrauka, iliustacija, geresniu atveju ir daugiau nuotraukų ir video, nes toks turinys įdomus.
- aprašymas
- kada vyksta būrelis
- mokamas ar nemokamas
- vadovas ir jo kontaktai

 

Aušra
19 2023-12-09 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Aušra
21 2023-12-09 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
22 2023-12-09 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
23 2023-12-09 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
27 2023-12-09 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Aušra
28 2023-12-09 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
30 2023-12-09 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
32 2023-12-09 Parama Neutrali Nikolaj
34 2023-12-09 Ugdymas Neutrali Aušra
35 2023-12-09 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Nikolaj
41 2023-12-09 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Aušra
43 2023-12-09 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
44 2023-12-09 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
45 2023-12-09 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Aušra
46 2023-12-09 Administracinė informacija Neutrali Aušra
47 2023-12-09 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Aušra
52 2023-12-09 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Aušra
53 2023-12-09 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Jau naujasnis turėtų būti.

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Aušra
54 2023-12-09 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Aušra
55 2023-12-09 Viešieji pirkimai Neutrali Aušra
56 2023-12-09 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Aušra
57 2023-12-09 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
+Nuotrauką (nedės)
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Patikrinti ar visos nuorodos aktualios

Aušra
62 2023-12-09 Gimnazija Neutrali Aušra
63 2023-12-09 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Aušra
64 2023-12-09 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Aušra
74 2023-12-09 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Išimti „Renkuosi mokyti“ nuorodą. Perkelti nuorodas iš seno tinklapio

Aušra
77 2023-12-09 Versija neįgaliesiems Neutrali Aušra
78 2023-12-09 Svetainės medis Neutrali Aušra
79 2023-12-09 Apie gimnaziją Neutrali

Įdėjome video, kurį radome, bet būtų labai gerai parengti ir kažkokį aprašymą, pristatyti istoriją.

Aušra
81 2023-12-09 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus

Negali būti tiesiog failas, turi būti kažkoks intro į tai.

 

Aušra
82 2023-12-09 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Aušra
83 2023-12-09 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Nikolaj
86 2023-12-09 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schem

Aušra
87 2023-12-09 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Neteiks.

Aušra
104 2023-12-09 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Aušra
107 2023-12-09 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Aušra
114 2023-12-09 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Aušra
115 2023-12-09 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Aušra
116 2023-12-09 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Aušra
118 2023-12-09 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.

Nikolaj
123 2023-12-09 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Aušra
129 2023-12-09 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Aušra
130 2023-12-09 Slapukų politika Neutrali Aušra
133 2023-12-09 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Aušra
145 2023-12-09 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Aušra
155 2023-12-09 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką (rekomendacija) neteiks
Pareigybės aprašą (privaloma) neteiks

 

Aušra
156 2023-12-09 Turinio auditas Neutrali Aušra
158 2023-12-09 STEAM ugdymas Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
160 2023-12-09 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašykite iš nuostatų, jei šie netinka.

Aušra
161 2023-12-09 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Aušra
162 2023-12-09 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Aušra
163 2023-12-09 Savivalda Neutrali Aušra
164 2023-12-09 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Aušra
165 2023-12-09 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Tuomet prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
Su paslauga susijusius dokumentus.

Aušra
166 2023-12-09 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Aušra
167 2023-12-09 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Aušra
168 2023-12-09 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Aušra
170 2023-12-09 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
171 2023-12-09 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Aušra
172 2023-12-09 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
174 2023-12-09 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Aušra
175 2023-12-09 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Aušra
176 2023-12-09 Darbo taryba Neutrali Nikolaj
177 2023-12-09 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Aušra
178 2023-12-09 Covid-19 Neutrali Aušra
179 2023-12-09 Projektas „Roots and Offshoots" Neutrali Aušra
180 2023-12-09 Projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Rekomendacija

Ar šis projektas finansuotas ES fondų? Tuomet čia reikia programos logotipo

Aušra
182 2023-12-09 Mokinių senatas Neutrali

Jūsų nuostatai yra skanuoti, paimtume informaciją patys :(

Aušra
183 2023-12-09 Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Neutrali Aušra
184 2023-12-09 Projektas ”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma Rekomendacija

Nuoroda į muziejaus puslapį gali būti tokiu atveju, jei muziejus yra jūsų draugas, partneris.

Jei vykdote projektą, tai būtų šaunu parengti informaciją apie tai ir skelbti prie visų kitų jūsų projektų.

Aušra
185 2023-12-09 Projektas ,,Social Breeze" Neutrali Aušra
186 2023-12-09 Projektai dideli maži ekranai Neutrali Aušra
187 2023-12-09 Projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“ Neutrali Aušra
188 2023-12-09 Tarptautinis projektas „Eco world – our future“ Neutrali Aušra
189 2023-12-09 Tarptautinis projektas „Building Europe through entrepreneurship and employment“ Neutrali Aušra
192 2023-12-09 Uniformos Neutrali Aušra
193 2023-12-09 Individualus ugdymo planas Neutrali Aušra
194 2023-12-09 Brandos egzaminų laikymas Bendrieji reikalavimai

Paslauga turi turėti aprašymą ir atsakingą asmenį

Aušra
195 2023-12-09 Pranešėjų apsauga Neutrali Aušra
196 2023-12-09 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Aušra
197 2023-12-09 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Aušra
198 2023-12-09 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Aušra
200 2023-12-09 Metų knyga Neutrali Aušra
201 2023-12-09 Mokomoji medžiaga Neutrali Aušra
204 2023-12-09 Duomenų apsaugos pareigūnas Neutrali Aušra