Tvarkos
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Važiavimo išlaidų kompensavimas 2022-09-23 13:34:56 242.07 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams taryba 2022-01-05 17:20:09 364.82 KB
Veiksmai įtarus vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-01-05 17:23:46 19.33 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo. Fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-01-05 17:28:55 40.78 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2022-01-05 17:28:55 235.65 KB
Įsakymas dėl Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pedagogų etikos kodekso patvirtinimo 2022-01-05 17:56:46 363.3 KB
Klaipėdos universiteto ,,Žemynos" gimnazijos mokinių testavimo tvarka 2022-01-05 18:00:44 340.19 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2022-01-05 18:00:45 3.3 MB
Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos pamokų lankomumo tvarkos aprašas 2023-12-28 10:33:39 134.53 KB
Vertinimo tvarkos aprašas 197.59 KB
Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 143.95 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 138.41 KB